Hernieuwde kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag voor het vaststellen ernst en spoedeisendheid van bodemverontreiniging op de locatie Haven 12 te Goor

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Hernieuwde kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag voor het vaststellen ernst en spoedeisendheid van bodemverontreiniging op de locatie Haven 12 te Goor.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 4-10-2023 hebben wij het ontwerpbesluit vaststellen ernst en spoedeisendheid van bodemverontreiniging op de locatie Haven 12 te Goor gepubliceerd. Gebleken is dat het digitale besluit niet in de publicatie is opgenomen, vandaar deze hernieuwde publicatie. Op 19-09-2023 ontvingen wij een aanvraag voor het vaststellen ernst en spoedeisendheid van bodemverontreiniging op de locatie Haven 12 te Goor. Gedeputeerde Staten hebben besloten de ernst en spoedeisendheid vast te stellen. Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en de Omgevingsdienst Twente, Haven Zuidzijde 30 in Almelo. Wanneer u de documenten op het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen. Mocht u de stukken bij de Omgevingsdienst Twente willen inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken, telefoonnummer 0546-749 500. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. In het ontwerpbesluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. De termijn voor het indienen van zienswijzen is gestart op 02-10-2023. Nadere inlichtingen: Omgevingsdienst Twente, 0546-749 500.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Goor
  2. 1333f001413bc4fe0b7e40a310074c14

Gerelateerde berichten