Toestemming voor een omgevingsvergunning aan Het Goor 7 te Boekel

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Toestemming voor een omgevingsvergunning aan Het Goor 7 te Boekel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kadervan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben ontvangen en verleend. Locaties: •Het Goor 7 te Boekel, datum verzending 7 april 2023 Bezwaar en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Als belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: omgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 30-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Goor
  2. ed66ba57e02ad6b19c012b6936daef44

Gerelateerde berichten