Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat" en beeldkwaliteitsplan.

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat" en beeldkwaliteitsplan..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 28 november 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat" en het beeldkwaliteitsplan “Goor Op Stoom Fase 1” gewijzigd vastgesteld.In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom. Dit bestemmingsplan ziet toe op het eerste woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om het deel Parkrand-Zuid dat ligt langs de Steltloper- en Watersnipstraat. De locatie ligt braak en is klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om ter plaatse circa 70 tot 80 woningen te realiseren. Langs de Steltloper- en Watersnipstraat worden vrijstaande woningen en/of tweekappers mogelijk gemaakt. Aan het park worden appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Ook wordt een deel van het TSB-terrein (bedrijventerrein) bij het plangebied betrokken. Daar wordt waar nodig een lagere milieucategorie aan het terrein toegekend om dit woningbouwplan mogelijk te maken. De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.Tegen de ontwerpplannen zijn 11 zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassing van zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen ten opzichte van de ontwerpen staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Goor, herziening Op Stoom Steltloperstraat’”.De vastgestelde plannen liggen van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een ieder ter inzage en is in te zien:1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxOpStoomSteltlop-VS10. Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.13 december 2023.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Goor
  2. gmb-2023-531215

Gerelateerde berichten