Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat".

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat"..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat" voor een ieder ter inzage.In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom. Dit ontwerp bestemmingsplan ziet toe op een deel van het woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om het deel Sportrand dat ligt langs de Gruttostraat. De locatie ligt braak en is klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om ter plaatse 9 rijwoningen, 24 appartementen en 5 standplaatsen voor woonwagens te realiseren. Alle woningen betreffen sociale huurwoningen. De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen; 3.via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.GOxOpStoomGrutto-OP10. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Goor Op Stoom Sportrand".Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Goor Op Stoom Sportrand" van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage.Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de ambities en beeldkwaliteitsregels voor de ontwikkeling van Op Stoom, deelgebied Sportrand.Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat" ter inzage en is in te zien:1.tijdens openingstijden in het gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;2.op onze website www.hofvantwente.nl/ruimtelijkeplannen.Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.20 december 2023.Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,drs. D. Lacroix, secretaris.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Goor
  2. gmb-2023-545325

Gerelateerde berichten