Goedkeuring bestemmingsplan ‘’t Gijmink, partiële herziening woning Gondalaan Goor’

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Goedkeuring bestemmingsplan ‘’t Gijmink, partiële herziening woning Gondalaan Goor’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 22 juni 2009, kenmerk 2009/0095022 het bestemmingsplan ‘’t Gijmink, partiële herziening woning Gondalaan Goor’ hebben goedgekeurd. Het plan voorziet in de bouw van een vrijstaande woning aan de Gondalaan te Goor. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van 16 juli 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Het plan is ook in te zien op www.hofvantwente.nl. Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • Belanghebbenden die zich tijdig met bedenkingen tot het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben gewend. • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun bedenkingen bij het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel in te brengen. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen degoor
  2. stcrt-2009-10688

Gerelateerde berichten