Ontwerpbestemmingsplan ‘Gondalaan-Oude Haaksbergerweg te Goor’

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Gondalaan-Oude Haaksbergerweg te Goor’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 september 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Gondalaan-Oude Haaksbergerweg te Goor’. Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de noodzaak om een aantal verouderde vigerende bestemmingsplannen te actualiseren, te standaardiseren en te digitaliseren. Het plan voorziet in een integrale herziening van de bestemmingsplannen ‘Gondalaan-Oude Haaksbergerweg’, ‘Gondalaan/Oude Haaksbergerweg 1978’ en ‘Reparatieregeling bijgebouwen Goor 1996, herziening 1999-1’. Nieuwe ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn aan de zuidzijde, de Iependijk aan de westzijde, de Oude Haaksbergerweg en de Gondalaan aan de noordzijde en de rondweg aan de oostzijde. Doel is te komen tot een eenduidige, actuele en uniforme bestemmingsregeling. Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) ligt ter inzage in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Het plan is ook in te zien op www.hofvantwente.nl. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen degoor
  2. stcrt-2009-14149

Gerelateerde berichten