Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven Goor, Haaksbergerweg 4, Hof van Twente

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven Goor, Haaksbergerweg 4, Hof van Twente.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad is voornemens het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven Goor, te herzien. Het perceel Haaksbergerweg 4 (kadastraal bekend Goor, sectie A, nr. 2387) ligt op dit bedrijventerrein en binnen de geluidzone van het bedrijventerrein. De woning op het perceel is echter geen bedrijfswoning, maar een burgerwoning van derden. De grens van het industrieterrein wordt daarom aangepast zodat de woning buiten het geluidgezoneerde industrieterrein komt te liggen. Daardoor zal er ter plaatse van deze woning wel toetsing aan de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer plaatsvinden. Door deze aanpassing kan dit een belemmering voor de bedrijven op het industrieterrein betekenen, dit geldt met name voor het naastgelegen bedrijf Wibbelink Beheer–Intagra. Om in de toekomst voor deze bedrijven uitbreidingsmogelijkheden te behouden, is het wenselijk om voor de woning een hogere waarde vast te stellen. Daarom zijn Burgemeester en wethouders van plan om voor deze woning op grond van art. 45 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 6 juni 2013 zes weken ter inzage in het informatiecentrum in het gemeentehuis in Goor. Gedurende de periode dat de ontwerpbeschikking ter inzage ligt kunnen belanghebbenden mondelinge en schriftelijke zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Mocht u mondeling zienswijzen willen indienen dan kunt u tijdens de ter inzage termijn een afspraak maken. Nadere inlichtingen: afdeling Vergunningen en handhaving, tel. 0547- 85 85 85. Zie ook www.hofvantwente.nl

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen goor
  2. stcrt-2013-15093

Gerelateerde berichten