Kennisgeving Zenkeldamshoek (Goor) en Buitengebied Hof van Twente, herziening Gorsveldweg 21, Hof van Twente

DeGoorgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving Zenkeldamshoek (Goor) en Buitengebied Hof van Twente, herziening Gorsveldweg 21, Hof van Twente.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat ruimtelijke plannen worden voorbereid voor de volgende gebieden: − Zenkeldamshoek (Goor). − Buitengebied Hof van Twente, herziening Gorsveldweg 21 Omtrent deze plannen zal advies worden gevraagd aan de overlegpartners die de gemeente normaliter raadpleegt in het kader van de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Ten behoeve van deze kennisgeving liggen geen stukken ter inzage. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal tijdens de terinzagelegging van de ontwerpplannen worden geboden. De bekendmaking hiervan vindt te zijner tijd plaats in de Staatscourant en op onze website www.hofvantwente.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deGoorgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Goor, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deGoorgids.nl
Redactie deGoorgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen degoor
  2. stcrt-2013-5120

Gerelateerde berichten